O używanych technologiach

Technologie

 • Języki: JavaScript, TypeScript, Go, Java, Python, PHP5
 • WWW: HTML5, CSS3, SPA
 • Platformy: Node.js, Android, Java EE servlets
 • Chmury publiczne: Microsoft Azure (Storage Table, Web Apps), Google App Engine (BigTable, memcache)
 • Bazy danych: MySQL, SQL Server, MongoDB, Redis
 • Frameworki: Vue 2_, Web Components/Polymer, Angular 2, Marionette/Backbone, jQuery, Restify, Django
 • CSS helpers: Bulma CSS, LESS/SCSS, Bootstrap, PostCSS
 • Systemy kontroli wersji: Git, SVN

Inne doświadczenie

 • Metodologie zwinne: testy (jednostkowe i funkcjonalne), refactoryzacja, oceny kodu
 • Kierowanie małym zespołem: Scrum Master, lider techniczny zespołu
 • Tłumaczenie książek IT: ponad 50 pozycji

Przykłady prac open-source na GitHub'ie

Certyfikaty

Legenda

 • Pogrubione elementy wykorzystuję obecnie
 • Elementów z kursywą się uczę lub je analizuję
 • Pozostałe elementy wykorzystywałem dawniej w różnych projektach