O używanych technologiach

Aktualnie używane technologies

 • Języki: JavaScript, TypeScript, C# & .NET 5 (learning), Go Lang (learning)
 • Strony WWW: HTML, CSS, Hugo, Bootstrap
 • Kontrola wersji: Git
 • Platformy: Node.js, Kubernetes, Docker, Deno (learning)
 • Chmury: Microsoft Azure (Storage Blob & Queue, Web Apps)
 • Bazy danych: MS SQL Server, Redis, Cosmos DB, Storage Table
 • Frameworki: Vue 2, Restify

Technologie używane w przeszłości

 • Języki: Java, Python, PHP
 • Platformy: Android, Java EE servlets
 • Chmury: Google App Engine (BigTable, memcache)
 • Bazy danych: MySQL, MongoDB
 • Kontrola wersji: SVN
 • Frameworki: Polymer, Angular 2, Marionette/Backbone, jQuery, Django

Inne doświadczenie

 • Metodologie zwinne: testy (jednostkowe i funkcjonalne), refactoryzacja, oceny kodu
 • Kierowanie małym zespołem: Scrum Master, lider techniczny zespołu
 • Tłumaczenie książek IT: ponad 50 pozycji

Przykłady prac open-source na GitHub’ie

Certyfikaty

Legenda

 • Pogrubione elementy wykorzystuję obecnie
 • Elementów z kursywą się uczę lub je analizuję
 • Pozostałe elementy wykorzystywałem dawniej w różnych projektach